AKADEMIA ŚWIADOMEGO
I OSZCZĘDNEGO KONSUMENTA

logo O new-page-009

AKADEMIA ŚWIADOMEGO I OSZCZĘDNEGO KONSUMENTA

Cel projektu:

Zwiększenie umiejętności zarządzania domowymi finansami u 24 mieszkańców Włocławka (16 K / 8 M) poprzez udział w warsztatach świadomego kupowania i oszczędzania do 30.11.2023 roku.

Uczestnicy projektu:

24 osoby (16 K i 8 M) zamieszkujące na terenie miasta Włocławka, które na dzień przystąpienia do projektu ukończyły 18 rok życia.

Zakres wsparcia:

  • Warsztaty świadomego kupowania i oszczędzania (64 godz.)
  • Indywidualne doradztwo konsumenckie (2 godz./osoba)

Planowane efekty:

  • Liczba mieszkańców objętych projektem pilotażowym – 24
  • Liczba raportów opisujących wprowadzoną innowację – 1 sztuka
  • Ilość godzin zajęć – 128
  • Indywidualne doradztwo konsumenckie – 48

Wartość projektu:

46 500,00 zł

Wkład funduszy europejskich:

46 500,00 zł

Materiały do pobrania:

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.