rEINTEGRACJA SPOŁECZNA MIESZKAŃCÓW WŁOCŁAWKA, W TYM W OBSZARZE REWITALIZACJI

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.