KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

Sinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju SpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu
Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych
na lata 2022-2033

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

Cel projektu:

Wzmocnienie działalności statutowej Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno–Ekonomicznych SUKCES w zakresie wsparcia realizacji bezpłatnych usług poradniczych.
W ramach projektu w okresie 01.2023-12.2023 realizowane będą następujące rodzaje poradnictwa:
  • zawodowe
  • psychologiczne
  • rodzinno-pedagogiczne
  • obywatelskie

Dofinansowanie:

290 511,00 zł

Całkowita wartość:

290 511,00 zł

Materiały do pobrania:

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.