CENTRUM KULTURY I TRADYCJI KUJAWSKIEJ

CENTRUM KULTURY I TRADYCJI KUJAWSKIEJ

Cel projektu:

Projekt realizowany jest w ramach prowadzonego przez Beneficjenta Kujawsko-Pomorskiego Uniwersytetu Ludowego. Kujawsko-Pomorski Uniwersytet Ludowy jest pozaformalną niepubliczną placówką edukacyjno-wychowawczą dla osób dorosłych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem projektu jest wzrost poziomu tożsamości lokalnej u 30 mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego poprzez udział w warsztatach z zakresu dziedzictwa kulturowego Kujaw.

Projekt zakłada realizację 3 bezpłatnych warsztatów, których celem będzie rozwój edukacji obywatelskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym rozwój osobisty, zawodowy Uczestników, zwiększenie aktywności obywatelskiej, rozwój społeczności lokalnych, zachowanie i przekazywanie tradycji i dziedzictwa narodowego.

W ramach CENTRUM KULTURY I TRADYCJI KUJAWSKIEJ realizowane będą 84 – godzinne:

– WARSZTATY KUCHNI KUJAWSKIEJ w terminie 01.09.2023 – 31.12.2023

– KUJAWSKIE WARSZTATY MUZYCZNO-TANECZNE w terminie 01.02.2024 – 31.07.2024

– KUJAWSKIE WARSZTATY RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO w terminie 01.10.2024 – 31.03.2025

W każdych warsztatach uczestniczyć będzie 10 osób (w sumie projekt obejmie wsparciem 30 osób).

Warsztaty realizowane będą na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, we Włocławku przy ul. Młynarskiej 1A/3 raz w tygodniu po 4 godziny dziennie (21 dni).

Uczestnicy: 30 osób dorosłych zainteresowanych uczestnictwem w wybranym przez siebie warsztacie zamieszkujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (osoby w różnym wieku, o różnym statucie społecznym, zawodowym, wykształceniu itp.); dodatkowe punkty w rekrutacji (pierwszeństwo w projekcie) mają osoby zamieszkujące na terenach wiejskich lub w małych miastach, gdzie jest ograniczony dostęp do instytucji kultury i dziedzictwa lokalnego, brak obiektów muzealnych, mało organizowanych jest wydarzeń kulturalnych itp.

Dofinansowanie:

98 990 zł

Całkowita wartość:

98 990 zł

Materiały do pobrania:

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.