SZKOLENIA ZAWODOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH II

Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

SZKOLENIA ZAWODOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH II

Opis projektu:

Bezpłatne szkolenia zawodowe realizowane:
– na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
(w zależności od miejsca zamieszkania uczestników projektu),
– od października 2022 r. do grudnia 2022 r.,
– w wymiarze 3 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie,
– materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy gratis.

KURS RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE

– 44 godziny
– w programie m.in.:
• De coupage
• Makrama
• Masy plastyczne
• Robótki ręczne
• Biżuteria

KURS OPIEKUN OSÓB CHORYCH I STARSZYCH

– 48 godzin
– w programie m.in.:
• Organizacja pracy opiekuna osób
   chorych i starszych
• Podstawy geriatrii i choroby wieku starczego
• Pielęgnowanie osób w schorzeniach wieku
  starczego, przewlekle chorych
  i niepełnosprawnych
• Podstawy rehabilitacji osób chorych i starszych
• Zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne
• Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
  i pogorszeniu zdrowia

Biuro projektu:

STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH „SUKCES” 87-800 Włocławek ul. Młynarska 1a/3 , tel. 54 426 26 66

Materiały do pobrania: